تسبیح های گِلی

کانال ختم صلوات تاسیس شد

ادرس کانال ختم صلوات

telegram.me/khatme_salavat

برای شرکت در چله زیارت عاشورا در کانال عضو شوید


تاریخ : یکشنبه 1 اسفند 1395 | 11:46 ق.ظ | نویسنده : یه خواهر و برادر | .

شروع هفته ی شصت و دوم.. تاریخ اتمام ختم این هفته 14 اردیبهشت

همراهان عزیز سلام
شصت و یکمین هفته  از ختم صلوات به اتمام رسید..
 مجموع صلواتهای  این هفته( 67561  )صلوات شد.. سپاس از همه ی دوستان عزیز


برای هفته ی آینده تعداد صلوات خودتون رو اعلام بفرمایید..

پ ن: این هفته بری شادی روح همه رفتگان. به خصوص خواهر یکی از همراهان, ختم رو برگزار میکنیم.


تاریخ : پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 | 02:49 ب.ظ | نویسنده : یه خواهر و برادر | سهم شما از صلوات؟

شروع هفته ی شصت و یکم... تاریخ اتمام ختم این هفته 24 فروردین

همراهان عزیز سلام
شصتمین هفته  از ختم صلوات به اتمام رسید..
 مجموع صلواتهای  این هفته( 62910    )صلوات شد.. سپاس از همه ی دوستان عزیز


برای هفته ی آینده تعداد صلوات خودتون رو اعلام بفرمایید..


1_ برادری: 1200 همراه همیشگی
2_ خواهری: 100  همراه همیشگی
3_ 
غفوری پور: 500  همراه همیشگی
4_ 
مرضیه محمدی: 10000همراه همیشگی
5_ جلیلوند(4): 2100  همراه همیشگی
6_ مرادی(4): 700  همراه همیشگی
7_ 
پورکریمی: 200  همراه همیشگی
8_ 
شادی: 00 همراه همیشگی
9_ یاسی(من و هیچ كس): 3500  همراه همیشگی
10_ 
خاله(8): 700  همراه همیشگی
11_ 
علیرضا هوشمند: 7000 همراه همیشگی
12_ 
 محمد مرتضی: 500 همراه همیشگی
13_ علیرضای فاطمه: 628 همراه همیشگی
14_ عباس: 500 همراه همیشگی
15_ ارینا: 70 همراه همیشگی
16_ مهتاب: 3500   همراه همیشگی
17_ مرتضی(16): 500 همراه همیشگی
18_ هستی: 400 همراه همیشگی
19_ خانم خونه: 4900 همراه همیشگی
20_ خواهر خانم خونه: 3500 همراه همیشگی
21_ بارون و علی: 1000 همراه همیشگی
22_ اصغریان: 3000 همراه همیشگی
23_ زینب: 700 همراه همیشگی
24_نسترن: 1400  همراه همیشگی
25_
زهرا(رویا): 3000    همراه همیشگی
26_ نرجس(رویا): 3000    همراه همیشگی
27_ رویا: 3000       همراه همیشگی
28_ رویا(اشعار و متون ادبی): 1000 همراه همیشگی
31_ فاطمه اسمونی: 100  همراه همیشگی
32_ هستی: 500   همراه همیشگی
33_ نگین: 100 همراه همیشگی
34_ فایزه: 500 همراه همیشگی
35_ راد: 500   همراه همیشگی
36_ حامد: 200 همراه همیشگی
37_ زهرا راد: 500
38_ منتظر: 700
39_ الناز: 300
40_ فاطمه: 313
41_ دوست(40) : 5000
42_ شمیم دل: 2000
43_ باران بهشتی: 100
44_ امید ابدی: 50
45_ منتظر فجر: 100تاریخ : شنبه 19 فروردین 1396 | 08:29 ب.ظ | نویسنده : یه خواهر و برادر | سهم شما از صلوات؟

شروع هفته ی شصتم.. تاریخ اتمام ختم این هفته 17 فروردین

مدعی گوید که با یک گل نمی آید بهار 
من گلی دارم که دنیا را گلستان می کند

همراهان عزیز سلام
پنجاه و نهمین هفته  از ختم صلوات به اتمام رسید..
 مجموع صلواتهای  این هفته( 59024  )صلوات شد.. سپاس از همه ی دوستان عزیز


برای هفته ی آینده تعداد صلوات خودتون رو اعلام بفرمایید..

1_ برادری: 300 همراه همیشگی
2_ خواهری: 100  همراه همیشگی
3_ 
غفوری پور: 500  همراه همیشگی
4_ 
مرضیه محمدی: 10000همراه همیشگی
5_ جلیلوند(4): 2100  همراه همیشگی
6_ مرادی(4): 700  همراه همیشگی
7_ 
پورکریمی: 200  همراه همیشگی
8_ 
شادی: 00 همراه همیشگی
9_ یاسی(من و هیچ كس): 3500  همراه همیشگی
10_ 
خاله(8): 700  همراه همیشگی
11_ 
علیرضا هوشمند: 7000 همراه همیشگی
12_ 
 محمد مرتضی: 500 همراه همیشگی
13_ علیرضای فاطمه: 628 همراه همیشگی
14_ عباس: 500 همراه همیشگی
15_ ارینا: 70 همراه همیشگی
16_ مهتاب: 3500   همراه همیشگی
17_ مرتضی(16): 500 همراه همیشگی
18_ هستی: 400 همراه همیشگی
19_ خانم خونه: 4900 همراه همیشگی
20_ خواهر خانم خونه: 3500 همراه همیشگی
21_ بارون و علی: 1000 همراه همیشگی
22_ اصغریان: 3000 همراه همیشگی
23_ زینب: 700 همراه همیشگی
24_نسترن: 1400  همراه همیشگی
25_
زهرا(رویا): 3000    همراه همیشگی
26_ نرجس(رویا): 3000    همراه همیشگی
27_ رویا: 3000       همراه همیشگی
28_ رویا(اشعار و متون ادبی): 1000 همراه همیشگی
31_ فاطمه اسمونی: 100  همراه همیشگی
32_ هستی: 1000   همراه همیشگی
33_ نگین: 100 همراه همیشگی
34_ فایزه: 500 همراه همیشگی
35_ راد: 500   همراه همیشگی
36_ حامد: 200 همراه همیشگی
37_ زهرا راد: 500
38_ منتظر: 700
39_ الناز: 300
40_ فاطمه: 1000
41_ منتظر فجر: 113
42_ شمیم دل: 2000
43_ امید ابدی: 50

تاریخ : شنبه 12 فروردین 1396 | 09:02 ب.ظ | نویسنده : یه خواهر و برادر | سهم شما از صلوات؟

شروع هفته ی پنجاه و نهم.. تاریخ اتمام ختم این هفته 10 فروردین

این عید ها برای من آقا نمیشود
شب با چراغ عاریه فردا نمیشود

همراهان عزیز سلام
پنجاه و هشتمین  هفته  از ختم صلوات به اتمام رسید..
 مجموع صلواتهای  این هفته 59724(پنجاه و نه هزار و هفتصد و بیست و چهار) صلوات شد.. سپاس از همه ی دوستان شرکت کننده..


برای هفته ی آینده تعداد صلوات خودتون رو اعلام بفرمایید..

1_ برادری: 400 همراه همیشگی
2_ خواهری: 100  همراه همیشگی
3_ 
غفوری پور: 500  همراه همیشگی
4_ 
مرضیه محمدی: 7000همراه همیشگی
5_ جلیلوند(4): 2100  همراه همیشگی
6_ مرادی(4): 700  همراه همیشگی
7_ 
پورکریمی: 200  همراه همیشگی
8_ 
شادی: 500 همراه همیشگی
9_ یاسی(من و هیچ كس): 3500  همراه همیشگی
10_ 
خاله(8): 700  همراه همیشگی
11_ 
علیرضا هوشمند: 7000 همراه همیشگی
12_ 
 محمد مرتضی: 500 همراه همیشگی
13_ علیرضای فاطمه: 628 همراه همیشگی
14_ عباس: 500 همراه همیشگی
15_ ارینا: 70 همراه همیشگی
16_ مهتاب: 3500   همراه همیشگی
17_ مرتضی(16): 500 همراه همیشگی
18_ هستی: 400 همراه همیشگی
19_ خانم خونه: 4900 همراه همیشگی
20_ خواهر خانم خونه: 3500 همراه همیشگی
21_ بارون و علی: 1000 همراه همیشگی
22_ اصغریان: 3000 همراه همیشگی
23_ زینب: 700 همراه همیشگی
24_نسترن: 1400  همراه همیشگی
25_
زهرا(رویا): 3000    همراه همیشگی
26_ نرجس(رویا): 3000    همراه همیشگی
27_ رویا: 3000       همراه همیشگی
28_ رویا(اشعار و متون ادبی): 1000 همراه همیشگی
31_ فاطمه اسمونی: 100  همراه همیشگی
32_ هستی: 1000   همراه همیشگی
33_ نگین: 100 همراه همیشگی
34_ فایزه: 500 همراه همیشگی
35_ راد: 500   همراه همیشگی
36_ حامد: 200 همراه همیشگی
37_ زهرا راد: 500
38_ منتظر: 600
39_ الناز: 300
40_ او می اید: 313
41_ منتظر فجر: 213
42_ شمیم دل: 2000
تاریخ : جمعه 4 فروردین 1396 | 11:57 ب.ظ | نویسنده : یه خواهر و برادر | سهم شما از صلوات؟

شروع هفته ی پنجاه و هشتم.. تاریخ اتمام ختم این هفته 3 فروردین

یاصاحب الزمان (عج)

فکر کن منتظرِ حضرت صاحب باشی

جمعه باشد و خیابان نمِ باران بزند...


 دستان عزیز سلام 
پنجاه و هفتمین  قدم از ختم صلوات رو با همراهی شما برداشتیم.
سال نو رو پیشاپیش به شما عزیزان تبریک عرض میکنیم.ان شاء الله سالی پر از اتفاقات خوب منتظرتون باشه.
..
 مجموع صلواتهای  این هفته75111 (هفتادوپنج هزار و صد و یازده) صلوات شد.. 


برای هفته ی آینده تعداد صلوات خودتون رو اعلام بفرمایید..1_ برادری: 100 همراه همیشگی
2_ خواهری: 100  همراه همیشگی
3_ 
غفوری پور: 500  همراه همیشگی
4_ 
مرضیه محمدی: 7000همراه همیشگی
5_ جلیلوند(4): 2100  همراه همیشگی
6_ مرادی(4): 700  همراه همیشگی
7_ 
پورکریمی: 200  همراه همیشگی
8_ 
شادی: 500 همراه همیشگی
9_ یاسی(من و هیچ كس): 3500  همراه همیشگی
10_ 
خاله(8): 700  همراه همیشگی
11_ 
علیرضا هوشمند: 5000 همراه همیشگی
12_ 
 محمد مرتضی: 500 همراه همیشگی
13_ علیرضای فاطمه: 628 همراه همیشگی
14_ عباس: 500 همراه همیشگی
15_ ارینا: 70 همراه همیشگی
16_ مهتاب: 3500   همراه همیشگی
17_ مرتضی(16): 500 همراه همیشگی
18_ هستی: 400 همراه همیشگی
19_ خانم خونه: 4900 همراه همیشگی
20_ خواهر خانم خونه: 3500 همراه همیشگی
21_ بارون و علی: 1000 همراه همیشگی
22_ اصغریان: 3000 همراه همیشگی
23_ زینب: 700 همراه همیشگی
24_نسترن: 1400  همراه همیشگی
25_
زهرا(رویا): 3000    همراه همیشگی
26_ نرجس(رویا): 3000    همراه همیشگی
27_ رویا: 3000       همراه همیشگی
28_ رویا(اشعار و متون ادبی): 1000 همراه همیشگی
31_ فاطمه اسمونی: 100  همراه همیشگی
32_ هستی: 1000   همراه همیشگی
33_ نگین: 100 همراه همیشگی
34_ فایزه: 500 همراه همیشگی
35_ راد: 500
36_ حامد: 200
37_ زهرا راد: 500
38_ الناز: 300
39_ زهرا: 200
40_ منتظر فجر: 113
41_ فاطمه سادات: 2000
42_ شمیم دل: 2000
43_ منتظر: 313
تاریخ : جمعه 27 اسفند 1395 | 09:21 ق.ظ | نویسنده : یه خواهر و برادر | سهم شما از صلوات؟

شروع هفته ی پنجاه و هفتم.. تاریخ اتمام ختم این هفته 26 اسفند

پرچم به توست، جمع است خاطرم
اصلا مهم که نیست ، حرف و حدیث ها...
" السلام علیک یا صاحب الزمان"

 همراهان عزیز سلام 
پنجاه و ششمین  هفته از ختم صلوات رو به یاری شما پشت سر میگذاریم
سپاس از همراهی تان  ..
 مجموع صلواتهای  این هفته 57298 (پنجاه و هفت هزار و دویست و نود و هشت) صلوات شد.. 
زیر سایه حق

برای هفته ی آینده تعداد صلوات خودتون رو اعلام بفرمایید..


1_ برادری: 1200 همراه همیشگی
2_ خواهری: 700  همراه همیشگی
3_ 
غفوری پور: 500  همراه همیشگی
4_ 
مرضیه محمدی: 7000همراه همیشگی
5_ جلیلوند(4): 2100  همراه همیشگی
6_ مرادی(4): 700  همراه همیشگی
7_ 
پورکریمی: 200  همراه همیشگی
8_ 
شادی: 500 همراه همیشگی
9_ یاسی(من و هیچ كس): 3500  همراه همیشگی
10_ 
خاله(8): 700  همراه همیشگی
11_ 
علیرضا هوشمند: 5000 همراه همیشگی
12_ 
 محمد مرتضی: 500 همراه همیشگی
13_ علیرضای فاطمه: 628 همراه همیشگی
14_ عباس: 500 همراه همیشگی
15_ ارینا: 70 همراه همیشگی
16_ مهتاب: 3500   همراه همیشگی
17_ مرتضی(16): 500 همراه همیشگی
18_ هستی: 400 همراه همیشگی
19_ خانم خونه: 4900 همراه همیشگی
20_ خواهر خانم خونه: 3500 همراه همیشگی
21_ بارون و علی: 1000 همراه همیشگی
22_ اصغریان: 3000 همراه همیشگی
23_ زینب: 700 همراه همیشگی
24_نسترن: 1400  همراه همیشگی
25_
زهرا(رویا): 3000    همراه همیشگی
26_ نرجس(رویا): 3000    همراه همیشگی
27_ رویا: 3000       همراه همیشگی
28_ رویا(اشعار و متون ادبی): 1000 همراه همیشگی
31_ فاطمه اسمونی: 100  همراه همیشگی
32_ هستی: 1000   همراه همیشگی
33_ نگین: 100 همراه همیشگی
34_ فایزه: 500 همراه همیشگی
35_ منتظر: 200
36_ زهرا راد: 500
37_ الناز: 300
38_ زهرا: 200
39_ فاطمه: 1000
40_ فاطمه سادات: 2000
41_ شمیم دل: 2000
42_ حامد: 200
43_ منتظر فجر: 113
44_ نارنج: 5000

تاریخ : جمعه 20 اسفند 1395 | 10:00 ب.ظ | نویسنده : یه خواهر و برادر | سهم شما از صلوات؟

شروع هفته ی پنجاه و ششم.. تاریخ اتمام ختم این هفته 19 اسفند

 با بودنت سلام علی یک جواب داشت...
آن یک سلام هم پس از این بی جواب شد..


دوستان عزیز ختم سلام 

به لطف خدا و عنایت امام زمان(عج) هفته ی پنجاه و پنجم از ختم صلوات به پایان رسید.. مجموع صلواتهای  این هفته  70511(هفتاد هزار و پانصد و یازده)  صلوات شد.


برای هفته ی آینده تعداد صلوات خودتون رو اعلام بفرمایید..


1_ برادری: 1200 همراه همیشگی
2_ خواهری: 700  همراه همیشگی
3_ 
غفوری پور: 500  همراه همیشگی
4_ 
مرضیه محمدی: 7000همراه همیشگی
5_ جلیلوند(4): 2100  همراه همیشگی
6_ مرادی(4): 700  همراه همیشگی
7_ 
پورکریمی: 200  همراه همیشگی
8_ 
شادی: 500 همراه همیشگی
9_ یاسی(من و هیچ كس): 3500  همراه همیشگی
10_ 
خاله(8): 700  همراه همیشگی
11_ 
علیرضا هوشمند: 5000 همراه همیشگی
12_ 
 محمد مرتضی: 500 همراه همیشگی
13_ علیرضای فاطمه: 628 همراه همیشگی
14_ عباس: 500 همراه همیشگی
15_ ارینا: 70 همراه همیشگی
16_ مهتاب: 3500   همراه همیشگی
17_ مرتضی(16): 500 همراه همیشگی
18_ هستی: 400 همراه همیشگی
19_ خانم خونه: 4900 همراه همیشگی
20_ خواهر خانم خونه: 3500 همراه همیشگی
21_ بارون و علی: 1000 همراه همیشگی
22_ اصغریان: 3000 همراه همیشگی
23_ زینب: 700 همراه همیشگی
24_نسترن: 1400  همراه همیشگی
25_
زهرا(رویا): 3000    همراه همیشگی
26_ نرجس(رویا): 3000    همراه همیشگی
27_ رویا: 3000       همراه همیشگی
28_ رویا(اشعار و متون ادبی): 1000 همراه همیشگی
31_ فاطمه اسمونی: 100  همراه همیشگی
32_ هستی: 1000   همراه همیشگی
33_ نگین: 100 همراه همیشگی
34_ زهرا راد: 500
35_ زهرا:200
36_ زهرا: 200
37_ الناز: 300
38_ منتظر فجر: 200
39_ شمیم دل: 2000
تاریخ : جمعه 13 اسفند 1395 | 08:19 ب.ظ | نویسنده : یه خواهر و برادر | سهم شما از صلوات؟

شروع هفته ی پنجاه و پنجم.. تاریخ اتمام ختم این هفته 12 اسفند

یا زهرا (س) !!
ﺩﺭ و ﺩﯾﻮﺍﺭ، ﺷﺒﯿﻪِ ﺩﺭِ ﺧﯿﺒﺮ ﻟﺮﺯﯾﺪ

ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺁﻭﺭﺩ ..


 همراهان عزیز سلام 
پنجاه و چهارمین هفته از ختم صلوات رو به یاری شما پشت سر میگذاریم
سپاس از همراهی تان  ..
 مجموع صلواتهای  این هفته 71598(هفتاد و یک هزار و پانصد و نود و هشت) صلوات شد.. 
زیر سایه حق

برای هفته ی آینده تعداد صلوات خودتون رو اعلام بفرمایید..


1_ برادری: 1000 همراه همیشگی
2_ خواهری: 700  همراه همیشگی
3_ 
غفوری پور: 500  همراه همیشگی
4_ 
مرضیه محمدی: 7000همراه همیشگی
5_ جلیلوند(4): 2100  همراه همیشگی
6_ مرادی(4): 700  همراه همیشگی
7_ 
پورکریمی: 200  همراه همیشگی
8_ 
شادی: 700 همراه همیشگی
9_ یاسی(من و هیچ كس): 3500  همراه همیشگی
10_ 
خاله(8): 700  همراه همیشگی
11_ 
علیرضا هوشمند: 7000 همراه همیشگی
12_ 
 محمد مرتضی: 500 همراه همیشگی
13_ علیرضای فاطمه: 628 همراه همیشگی
14_ عباس: 500 همراه همیشگی
15_ ارینا: 70 همراه همیشگی
16_ مهتاب: 3500   همراه همیشگی
17_ مرتضی(16): 500 همراه همیشگی
18_ هستی: 400 همراه همیشگی
19_ خانم خونه: 4900 همراه همیشگی
20_ خواهر خانم خونه: 3500 همراه همیشگی
21_ بارون و علی: 1000 همراه همیشگی
22_ اصغریان: 6000 همراه همیشگی
23_ زینب: 700 همراه همیشگی
24_نسترن: 1400  همراه همیشگی
25_
زهرا(رویا): 3000    همراه همیشگی
26_ نرجس(رویا): 3000    همراه همیشگی
27_ رویا: 3000       همراه همیشگی
28_ رویا(اشعار و متون ادبی): 1000 همراه همیشگی
31_ فاطمه اسمونی: 300  همراه همیشگی
32_ هستی: 1000   همراه همیشگی
33_ نگین: 100 همراه همیشگی
34_ عاشقان امام زمان(عج):  5000
35_ منتظر: 200
36_ نفیسه: 313
37_ زهرا راد: 500
38_ زهرا: 200
39_ فاطمه سادات: 3000
40_ شمیم دل: 2000
41_ منتظر فجر: 200

تاریخ : جمعه 6 اسفند 1395 | 10:42 ب.ظ | نویسنده : یه خواهر و برادر | سهم شما از صلوات؟

شروع هفته ی پنجاه و چهارم.. تاریخ اتمام ختم این هفته 5 اسفند

همه کج رفته اند، حتی میخ ...
همه لج کرده اند، حتی در ...

دوستان عزیز ختم سلام 
پنجاه و سومین هفته از شروع ختم صلواتمان سپری شد
سپاس از همراهی دوستان عزیزمان ..
 مجموع صلواتهای  این هفته  68398(شصت و هشت هزار و سیصد و نود و هشت)  صلوات شد.. 
یا علی مدد

برای هفته ی آینده تعداد صلوات خودتون رو اعلام بفرمایید..


1_ برادری: 2000 همراه همیشگی
2_ خواهری: 700  همراه همیشگی
3_ 
غفوری پور: 500  همراه همیشگی
4_ 
مرضیه محمدی: 7000همراه همیشگی
5_ جلیلوند(4): 2100  همراه همیشگی
6_ مرادی(4): 700  همراه همیشگی
7_ 
پورکریمی: 200  همراه همیشگی
8_ 
شادی: 1200 همراه همیشگی
9_ یاسی(من و هیچ كس): 3500  همراه همیشگی
10_ 
خاله(8): 700  همراه همیشگی
11_ 
علیرضا هوشمند: 7000 همراه همیشگی
12_ 
 محمد مرتضی: 500 همراه همیشگی
13_ علیرضای فاطمه: 628 همراه همیشگی
14_ عباس: 500 همراه همیشگی
15_ ارینا: 70 همراه همیشگی
16_ مهتاب: 3500   همراه همیشگی
17_ مرتضی(16): 500 همراه همیشگی
18_ هستی: 400 همراه همیشگی
19_ خانم خونه: 4900 همراه همیشگی
20_ خواهر خانم خونه: 3500 همراه همیشگی
21_ بارون و علی: 1000 همراه همیشگی
22_ اصغریان: 6000 همراه همیشگی
23_ زینب: 700 همراه همیشگی
24_نسترن: 1400  همراه همیشگی
25_
زهرا(رویا): 3000    همراه همیشگی
26_ نرجس(رویا): 3000    همراه همیشگی
27_ رویا: 3000       همراه همیشگی
28_ رویا(اشعار و متون ادبی): 1000 همراه همیشگی
31_ فاطمه اسمونی: 300  همراه همیشگی
32_ هستی: 1000   همراه همیشگی
33_ نگین: 100 همراه همیشگی
34_ راد: 500
35_ فاطمه سادات: 3000
36_ زهرا: 100
37_ من و خدا: 1000
38_ شمیم دل: 2000
39_ زهرا راد: 500
40_ منتظر: 200
41_ منتظر فجر: 200
42_ زهرا: 300
43_ عاشقان امام زمان(عج): 3000
44_ نفیسه: 200
تاریخ : جمعه 29 بهمن 1395 | 04:26 ب.ظ | نویسنده : یه خواهر و برادر | سهم شما از صلوات؟

احداث کانال تلگرامی ختم صلوات


لطفا حمایتمون کنین.

ادرس زیر رو لمس کنین و عضو کانال شین.

   http://telegram.me/khatme_salavatتاریخ : جمعه 22 بهمن 1395 | 03:25 ب.ظ | نویسنده : یه خواهر و برادر | .

شروع هفته ی پنجاه و سوم... تاریخ اتمام ختم این هفته 28 بهمن

صَلی اللهُ عَلیکِ یا فاطمة الزهراء

فصل بی «مادر»شدن نزدیک دارد میشود
«ماه تابان علی» تاریک دارد می شود

همراهان بزرگوار ختم سلام 
هفته ی پنجاه و دوم از ختممان به اتمام رسید
سپاس از همراهی همه ی شما عزیزان.
 مجموع صلواتهای  این هفته 57398(پنجاه و هفت هزار و سیصد و نود و هشت) صلوات شد.. 
یا علی مدد

برای هفته ی آینده تعداد صلوات خودتون رو اعلام بفرمایید..

1_ برادری: 1000 همراه همیشگی
2_ خواهری: 700  همراه همیشگی
3_ 
غفوری پور: 500  همراه همیشگی
4_ 
مرضیه محمدی: 5000همراه همیشگی
5_ جلیلوند(4): 2100  همراه همیشگی
6_ مرادی(4): 700  همراه همیشگی
7_ 
پورکریمی: 200  همراه همیشگی
8_ 
شادی: 500 همراه همیشگی
9_ یاسی(من و هیچ كس): 3500  همراه همیشگی
10_ 
خاله(8): 700  همراه همیشگی
11_ 
علیرضا هوشمند: 7000 همراه همیشگی
12_ 
 محمد مرتضی: 500 همراه همیشگی
13_ علیرضای فاطمه: 628 همراه همیشگی
14_ عباس: 500 همراه همیشگی
15_ ارینا: 70 همراه همیشگی
16_ مهتاب: 3500   همراه همیشگی
17_ مرتضی(16): 500 همراه همیشگی
18_ هستی: 400 همراه همیشگی
19_ خانم خونه: 4900 همراه همیشگی
20_ خواهر خانم خونه: 3500 همراه همیشگی
21_ بارون و علی: 1000 همراه همیشگی
22_ اصغریان: 3000 همراه همیشگی
23_ زینب: 700 همراه همیشگی
24_نسترن: 1400  همراه همیشگی
25_
زهرا(رویا): 3000    همراه همیشگی
26_ نرجس(رویا): 3000    همراه همیشگی
27_ رویا: 3000       همراه همیشگی
28_ رویا(اشعار و متون ادبی): 1000 همراه همیشگی
31_ فاطمه اسمونی: 100  همراه همیشگی
32_ هستی: 1000   همراه همیشگی
33_ نگین: 100 همراه همیشگی
34_ نگار: 1000
35_ فاطمه سادات: 2000
36_ زهرا: 100
37_ من و خدا: 1000
38_ شمیم دل: 2000
39_ زهرا راد: 500
40_ منتظر: 200
41_ منتظر فجر: 200
42_ زهرا: 200
تاریخ : جمعه 22 بهمن 1395 | 03:22 ب.ظ | نویسنده : یه خواهر و برادر | سهم شما از صلوات؟

شروع هفته ی پنجاه و دوم.. تاریخ اتمام ختم این هفته 21 بهمن

تو بیایی همه ثانیه ها ، ساعت ها 
از همین لحظه ، همین دم عیدند...!

همراهان خوب ختم سلام
هفته ی پنجاه و یکم از شروع ختم صلواتمان به پایان آمد به لطف خدا و همراهی شما عزیزان..
میلاد بانوی صبر و صبوری را به شما عزیزان تبریک عرض میکنیم..
 مجموع صلواتهای  این هفته 60225(شصت هزار و دویست و بیست و دو) صلوات شد.. 

برای هفته ی آینده تعداد صلوات خودتون رو اعلام بفرمایید..

1_ برادری: 100 همراه همیشگی
2_ خواهری: 700  همراه همیشگی
3_ 
غفوری پور: 500  همراه همیشگی
4_ 
مرضیه محمدی: 700همراه همیشگی
5_ جلیلوند(4): 2100  همراه همیشگی
6_ مرادی(4): 700  همراه همیشگی
7_ 
پورکریمی: 200  همراه همیشگی
8_ 
شادی: 500 همراه همیشگی
9_ یاسی(من و هیچ كس): 3500  همراه همیشگی
10_ 
خاله(8): 700  همراه همیشگی
11_ 
علیرضا هوشمند: 7000 همراه همیشگی
12_ 
 محمد مرتضی: 500 همراه همیشگی
13_ علیرضای فاطمه: 628 همراه همیشگی
14_ عباس: 500 همراه همیشگی
15_ ارینا: 70 همراه همیشگی
16_ مهتاب: 3500   همراه همیشگی
17_ مرتضی(16): 500 همراه همیشگی
18_ هستی: 400 همراه همیشگی
19_ خانم خونه: 4900 همراه همیشگی
20_ خواهر خانم خونه: 3500 همراه همیشگی
21_ بارون و علی: 1000 همراه همیشگی
22_ اصغریان: 1000 همراه همیشگی
23_ زینب: 700 همراه همیشگی
24_نسترن: 1400  همراه همیشگی
25_
زهرا(رویا): 3000    همراه همیشگی
26_ نرجس(رویا): 3000    همراه همیشگی
27_ رویا: 3000       همراه همیشگی
28_ رویا(اشعار و متون ادبی): 1000 همراه همیشگی
31_ فاطمه اسمونی: 100  همراه همیشگی
32_ هستی: 500   همراه همیشگی
33_ نگین: 100 همراه همیشگی
34_ منتظر:200
35_ زهرا راد: 500
36_ هیس: 100
37_ شمیم دل: 2000
38_ نگار: 1000
39_ جودی ابوت: 1400
40_ من و خدا: 1000
41_ منتظر فجر: 200
42_ اومی آید: 5000
تاریخ : پنجشنبه 14 بهمن 1395 | 10:13 ب.ظ | نویسنده : یه خواهر و برادر | سهم شما از صلوات؟

در محضر بزرگان

شیطان با کبر و غرور زمین خورد..
آدم با حرص زمین خورد... 
پسر آدم با بخل ذلیل شد...
یونس با یک شتاب ذلیل شد ..
ما که همه ی این ها را با هم داریم و احساس ندامت نمیکنیم..!
" استاد علی صفائی حائری"


تاریخ : پنجشنبه 14 بهمن 1395 | 10:12 ب.ظ | نویسنده : یه خواهر و برادر | .

شروع هفته ی پنجاه و یکم.. تاریخ اتمام ختم این هفته 14 بهمن

سالیانی است که تکرار شده جمعه ولی
مانده برقلب همه حسرت دیدار نگار
" اللهم عجل الولیک الفرج"

دوستان عزیز ختم سلام 
پنجاه هفته از شروع ختم صلواتمان سپری میشود و به لطف نگاه امام عصر همچنان پا برجاست..
سپاس از همراهی دوستانی که از ابتدا هم قدم ما بودند و یا در میانه ی مسیر به جمع تسبیح های گلی پیوستند..
 مجموع صلواتهای  این هفته 63811(شصت و سه هزارو هشتصد و یازده)  صلوات شد.

برای هفته ی آینده تعداد صلوات خودتون رو اعلام بفرمایید..


1_ برادری: 100 همراه همیشگی
2_ خواهری: 700  همراه همیشگی
3_ 
غفوری پور: 500  همراه همیشگی
4_ 
مرضیه محمدی: 5200همراه همیشگی
5_ جلیلوند(4): 2100  همراه همیشگی
6_ مرادی(4): 700  همراه همیشگی
7_ 
پورکریمی: 200  همراه همیشگی
8_ 
شادی: 500 همراه همیشگی
9_ یاسی(من و هیچ كس): 3500  همراه همیشگی
10_ 
خاله(8): 700  همراه همیشگی
11_ 
علیرضا هوشمند: 7000 همراه همیشگی
12_ 
 محمد مرتضی: 500 همراه همیشگی
13_ علیرضای فاطمه: 628 همراه همیشگی
14_ عباس: 100 همراه همیشگی
15_ ارینا: 70 همراه همیشگی
16_ مهتاب: 3500   همراه همیشگی
17_ مرتضی(16): 500 همراه همیشگی
18_ هستی: 400 همراه همیشگی
19_ خانم خونه: 4900 همراه همیشگی
20_ خواهر خانم خونه: 3500 همراه همیشگی
21_ بارون و علی: 1000 همراه همیشگی
22_ اصغریان: 1000 همراه همیشگی
23_ زینب: 700 همراه همیشگی
24_نسترن: 1400  همراه همیشگی
25_
زهرا(رویا): 3000    همراه همیشگی
26_ نرجس(رویا): 3000    همراه همیشگی
27_ رویا: 3000       همراه همیشگی
28_ رویا(اشعار و متون ادبی): 1000 همراه همیشگی
31_ فاطمه اسمونی: 100  همراه همیشگی
32_ هستی: 500
33_ نگار: 1000 
34_ منتظر:413
35_ زهرا راد: 500
36_ هیس: 100
37_ شمیم دل: 2000
38_ نگین: 100 همراه همیشگی 
39_ ا م : 1000
40_ من و خدا: 1000
41_ منتظر فجر: 100
42_ لبخند خدا: 3000
43_ فرزانه گ: 500
44_ نفیسه: 514


تاریخ : پنجشنبه 7 بهمن 1395 | 11:55 ب.ظ | نویسنده : یه خواهر و برادر | سهم شما از صلوات؟

تعداد کل صفحات : 7 :: 1 2 3 4 5 6 7

  • paper | زرین باکس | ام جی
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic